Helen O’Grady Programme Testimonials

 • Mrs. Krishna Biyani
 • Mr. Ketan Jawdekar
 • Mr. Kapil Veramni
 • Mr. Bharat Chdasama
 • Mrs Thanvi Hardik Gandhi
 • Tanvi Himanshu Shah
 • Mr. Prem Arjun Gada
 • Ms. Hema Lohani
 • Kirti Khandelwal
 • Ranu Abhishek Sanghvi
 • Ms. Leeza S Dsouza