Helen O’Grady Programme Testimonials

Mrs. Krishna Biyani

Mr. Ketan Jawdekar

Mr. Kapil Veramni

Mr. Bharat Chdasama

Mrs Thanvi Hardik Gandhi

Tanvi Himanshu Shah

Mr. Prem Arjun Gada

Ms. Hema Lohani

Kirti Khandelwal

Ranu Abhishek Sanghvi

Ms. Leeza S Dsouza