• Mrs. Krishna Biyani
  • Mr. Ketan Jawdekar
  • Mr. Kapil Veramni
  • Mr. Bharat Chdasama
  • Mrs Thanvi Hardik Gandhi
  • Tanvi Himanshu Shah
  • Mr. Prem Arjun Gada
  • Ms. Hema Lohani
  • Kirti Khandelwal
  • Ranu Abhishek Sanghvi
  • Ms. Leeza S Dsouza