Enquire Now Close Button
Ramniwas Bajaj English High School
Student Council

Ramniwas Bajaj English High School 2016-17
List of Student Council Members

Sr.No Name Grade House Designation/Post
1. Dhruti Seksaria X Topaz Head Pupil
2. Gayatri Chaurasia X Ruby Sports Captain
3. Nupur Verma V Topaz Jr. Head Pupil
4. Krish Kyal V Emerald Jr. Sports Captain
List of Captains and Vice – Captains (Secondary Section)
House Ruby Emerald Sapphire Topaz
Captains Amandeep Basara
(VIII)
Tabassum Shaikh
(X)
Kritika Bhabhra
(VIII)
Omkar Akut
(VIII)
Vice – Captains Prabhjyot Kaur
(IX)
Nikunj Asawa
(VIII)
Ravindra K. Yadav
(Ix)
Mahek Bafna
(VIII)
Prefects 1. Mayuri Naik
(VIII)
1. Bhavya Gilitwala
(X)
1. Ayush Kothari
(IX)
1. Sonit Jain
(X)
2. Prakriti Singh
(VIII)
2. Pranav Joshi
(IX)
2. Varun Bafna
(Ix)
2.Rishiprasad Yadav
(IX)
List of Captains and Vice – Captains (Primary Section)
House Ruby Emerald Sapphire Topaz
Captains Shayaan Nakhwa
(V)
Akshat Jain
(V)
Anshika Chaturvedi
(V)
Ishika Poddar
(V)
Vice- Captains Vankata Anshika Gorty
(V)
Tiyara Parikh
(V)
Heet Jain
(V)
Nayasa Singhal
(V)
Prefects Punya Singhadia
(V)
Bhavi Kedia
(V)
Sankalp Jain
(V)
Yashvi Sanghvi
(V)